การแก้ไขเบื้องต้น
 
กรณีคอมพิวเตอร์
อาการเปิดไม่ติด
1. เช็คปลั้กไฟและสายไฟ
2. ดูสถานะไฟLED ที่ตัวเครื่อง (โดยทั่วไปจะมีไฟเขียว(แสดงสถานะตัวเครื่อง)
และไฟสีแดง (แสดงสถานะฮาร์ดดิกส์) - กระพริบ
สรุป ถ้าไฟไม่เข้าอาจจะเป็นที่ POWER SUPPLY - เสีย หรือ สายไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ขาดใน เป็นต้น
 
อาการไม่เข้า WINDOWS
1. ดูดวงไฟLED ที่ตัวเครื่อง (โดยทั่วไปจะมีไฟเขียว(แสดงสถานะตัวเครื่อง)
และไฟสีแดง (แสดงสถานะฮาร์ดดิกส์) - กระพริบ
2. กด KEYBOARD  " F8 "  ตอนเปิดสวิทซ์ครั้งแรก
ขึ้นภาพและกด F8  เลือก SAFE MODE
3. ถ้าสามารถเข้า SAFE MODE อาจจะทำการลบหรือ UNINSTAL SOFTWARE ที่เพิ่งติดตั้งไปแล้วทำให้มีปัญหา
เช่น IE 9 ,อื่นๆ
สรุป  ถ้ายังเข้า WINDOWS ไม่ได้ อาจจะเป็น WINDOWS ERROR หรือ ฮาร์ดดิกส์เสีย
 
-----------------------------------------------------------
 
กรณีโน๊ตบุ๊ค
อาการเปิดไม่ติด
1. เช็คปลั้กไฟและสายไฟอะเเดปเตอร์ (Adapter)
2. ดูสถานะไฟLED ที่ อะเเดปเตอร์ (Adapter) และ ตัวเครื่องโน๊ตบุ๊ค
3. ถอด BATTERY ออกจากตัวเครื่องแล้วลองเปิดเครื่องใหม่
สรุป ถ้าไฟไม่เข้าเครื่องอาจจะเป็นที่ อะเเดปเตอร์ (Adapter) - เสีย, เมนบอร์ดตัวเครื่องเสียเป็นต้น

อาการไม่เข้า WINDOWS
1. ดูดวงไฟLED ที่ตัวเครื่อง (โดยทั่วไปจะมีไฟเขียว(แสดงสถานะตัวเครื่อง)
และไฟสีแดง (แสดงสถานะฮาร์ดดิกส์) - กระพริบ
2. กด KEYBOARD  " F8 "  ตอนเปิดสวิทซ์ครั้งแรก ขึ้นภาพและกด F8  เลือก SAFE MODE
3. ถ้าสามารถเข้า SAFE MODE อาจจะทำการลบหรือ UNINSTAL SOFTWARE ที่เพิ่งติดตั้งไปแล้วทำให้มีปัญหา
เช่น IE 9 ,อื่นๆ
สรุป  ถ้ายังเข้า WINDOWS ไม่ได้ อาจจะเป็น WINDOWS ERROR หรือ ฮาร์ดดิกส์เสีย

-----------------------------------------------------------

กรณีสอบถามเพิ่มเติม
สอบถามปัญหาได้ที่  support@itunlimit.com
กรุณาระบุข้อมูล ตามตัวอย่าง เช่น
ชื่อผู้ติดต่อ   : ____________________ 
เบอร์โทร      : ____________________ 
E-mai       : ____________________
อาการ        :  ____________________
ต้องการเรียกใช้บริการ : ____________________
 
-----------------------------------------------------------
 
ค้นหาใน itunlimit.com

   

 
บริษัท โปรคอนเนอร์  จำกัด
เลขที่ 7 ห้อง 3เอ15 ชั้นที่ 3 อาคารศูนย์การค้าเดอะไอทีมอลล์
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 
 
    Tel  : +662 642 0596-7
    Ext : 20,21 Fax : Ext.14
 
 
    E-mail   : sales@itunlimit.com
    Website : www.itunlimit.com